KOPERASI BERSATU TENAGA MALAYSIA BERHAD

Pejabat Utama
logo
  • +603 - 2692 9511

  • info@kobeta.com.my

  • Kobeta Business Suite

  • No. 27, Jalan Medan Tuanku

  • 08:30 - 17:30

  • Isnin hingga Jumaat

Kemaskini terakhir: 05 Jun 2020

Soalan Lazim


1) Apakah syarat-syarat untuk menjadi anggota koperasi?

  • a) Warganegara Malaysia
  • b) Telah mencapai umur lapan belas (18) tahun
  • c) Bermastautin atau bekerja atau mempunyai tanah dalam kawasan operasi koperasi ini
  • d) Bukan seorang yang terhadapnya masih berkuatkuasa suatu sabitan bagi kesalahan boleh daftar, atau tidak upaya dari segi mental, atau bankrap yang belum dilepaskan, atau pernah dibuang dari keanggotaan mana-mana koperasi.

2) Siapakah yang layak memohon pembiayaan KOBETA?

Ahli dan bakal ahli KOBETA yang berkhidmat disektor kerajaan dan badan berkanun, yang berusia 19-58 tahun, berjawatan tetap dan berkhidmat melebihi melebihi 6 bulan.

3) Berapakah jumlah pembiayaan maksimum?

Pembiayaan minimum adalah RM2,00.00 dan pinjaman maksimum adalah RM250,000.00 selagi potongan gaji bulanan tidak melebihi 60 peratus.

4) Apakah yang dimaksudkan dengan peratus potongan?

Jumlah potongan (termasuk pembiayaan ini) tidak melebihi 60 peratus dari jumlah pendapatan kasar.

5) Apakah yang dimaksudkan dengan elaun-elaun tetap?

Semua jenis elaun/imbuhan yang bersifat tetap walaupun pemohon bertukar unit atau bahagian. Sebagai contoh; Elaun Khidmat Awam, Elaun Perumahan, Elaun Bantuan Sara Hidup, Elaun Wilayah (bagi warga Sabah dan Sarawak sahaja), Elaun Keraian (bagi Gred N46 keatas), Elaun Kritikal (bagi Gred U29 keatas) *tertakluk kepada terma

6) Adakah pemohon perlu membayar secara tunai kesemua caj yang dikenakan sekiranya permohonan diluluskan?

Tidak. Kesemua caj tersebut akan ditolak dari jumlah pembiayaan yang diluluskan dan dibenarkan oleh pihak pelanggan.

7) Bolehkah pembiayaan ini digunakan untuk menyelesaikan tanggungan lain?

Dibenarkan. Sekiranya pemohonom ingin menyelesaikan hutang dengan memberi penyata penyelesaian kepada pihak kami. Pengiraan akan mengikut kelayakkan tikdak melebihi 60 peratus potongan.

8) Adakah pembiayaan ini memerlukan penjamin?

Tidak diperlukan.

9) Berapa peratuskah jumlah bersih pinjaman yang akan diterima oleh pemohon?

Pemohon akan menerima 93.53 peratus hingga 81 peratus daripada jumlah keseluruhan pinjaman.

10) Berapakah tempoh pemprosesan pembiayaan ini?

Tempoh pemprosesan adalah dari 3 sehingga 7 hari bekerja.

11) Adakah ‘blacklist’ layak memohon?

‘Blacklist’ juga dibenarkan untuk memohon.

12) Berapakah tempoh bayaran balik pembiayaan?

Tempoh adalah dari 24 – 120 bulan. (Tertakluk kepada pihak pengurusan).

13) Bagaimanakah cara pembayaran balik untuk pembiayaan ini?

Bayaran balik potongan melalui Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA).

14) Apakah dokumen yang diperlukan untuk memohon pembiayan ini?

Dokumen yang diperlukan adalah borang permohonan pinjaman, tiga (3) salinan kad pengenalan, tiga (3) bulan slip gaji terkini, tiga (3) salinan untuk setiap bulan terkini, surat pengesahan jawatan dari majikan (letterhead), penyata penyelesian awal (jika perlu) dan bil utility. Semua dokumen perlu pengesahan majikan.

15) Bagaimanakah caranya untuk memohon pembiayaan ini?

Dapatkan borang permohonan di Pejabat Cawangan KOBETA berhampiran dan atau hubungi pegawai pemasaran yang dilantik iaitu ABBS ditalian 016-3399592 / 019-5859039 dan juga SUSB 03-26924922.

PENYATA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN


16) Bagaimana mahu mendapat penyata penyelesaian?

Perlu membuat permohonan kepada settlement@kobeta.com.my. Sertakan maklumat seperti nama, no.kad pengenalan, no.faks atau alamat emel.

17) Berapakah tempoh penyata penyelesaian dikeluarkan?

Tempoh penyata penyelesaian akan diproses dalam masa 3-5 hari waktu bekerja.

18) Bagaimana cara koperasi memberikan penyata penyelesaian kepada anggota?

Koperasi akan menghantar penyata penyelesaian menerusi faks, emel dan pos.

PEMULANGAN LEBIHAN POTONGAN


19) Bagaimana mahu mendapatkan semula lebihan potongan gaji?

Perlu membuat permohonan di website www.kobeta.com.my. Klik bahagian Muat Turun dan dapatkan Borang Lebihan Potongan. Sila hantar permohonan tersebut kepada no.faks atau emel seperti yang tertera di “Letter Head” borang.

20) Berapakah tempoh pemulangan lebihan potongan akan dibuat?

Tempoh pemulangan lebihan potongan mengambil masa tiga (3) bulan dari tarikh akhir pembayaran di Biro Angkasa.

Penafian: Koperasi Bersatu Tenaga Malaysia Berhad tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan maklumat yang diambil dari laman web ini.